List of courses. 3rd year

International Economic Relations / Міжнародні економічні відносини

1

Business Ukrainian Foreign Language (Ділова українська мова як іноземна)

2

Global Marketing Strategies (Глобальні маркетингові стратегії)

3

IT Applications (Інформаційні системи та технології) registration in the distance group is closed

4

International Management (Міжнародний менеджмент)

5

Project Management (Управління проектами) - Elective Educational Component - registration is closed

Business Finance (Фінанси підприємств) - Elective Educational Component

World Economics (Світова економіка) – Elective Educational Component

Sustainability Management (Менеджмент сталого розвитку) - Elective Educational Component

 

International Business / Міжнародний бізнес

1

Business Ukrainian Foreign Language (Ділова українська мова як іноземна)

2

Monеy and Banking (Гроші та банки)

3

Business Finance (Фінанси підприємств)

4

IT Applications (Інформаційні системи та технології) registration in the distance group is closed

5

Project Management (Управління проектами) - Elective Educational Component - registration is closed

International Management (Міжнародний менеджмент) - Elective Educational Component - registration is closed

World Economics (Світова економіка) – Elective Educational Component

Sustainability Management (Менеджмент сталого розвитку) - Elective Educational Component

 

Management / Менеджмент

1

Business Ukrainian Foreign Language (Ділова українська мова як іноземна)

2

Monеy and Banking (Гроші та банки)

3

Business Finance (Фінанси підприємств)

4

IT Applications (Інформаційні системи та технології) registration in the distance group is closed

5

Project Management (Управління проектами) - Elective Educational Component - registration is closed

International Management (Міжнародний менеджмент) - Elective Educational Component - registration is closed

World Economics (Світова економіка) – Elective Educational Component

Sustainability Management (Менеджмент сталого розвитку) - Elective Educational Component

 

IT Management / Менеджмент ІТ

1

Business Ukrainian Foreign Language (Ділова українська мова як іноземна)

2

IT Applications (Інформаційні системи та технології) registration in the distance group is closed

3

Introduction to Programming (Основи програмування)

4

Information Assurance and Systems Security (Інформаційна безпека та захист інформації)

5

Project Management (Управління проектами) - Elective Educational Component - registration is closed

International Management (Міжнародний менеджмент) - Elective Educational Component - registration is closed

World Economics (Світова економіка) – Elective Educational Component

Business Finance (Фінанси підприємств) - Elective Educational Component

Sustainability Management (Менеджмент сталого розвитку) - Elective Educational Component